Hakkında

                                                                               
 
1957 yılında Gaziantep’te doğmuş. İlk-Orta ve Lise öğrenimini Gaziantep’te tamamlamıştır. 1983 yılında ODTÜ-Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Aynı yıl, Erdemli-İÇEL’ de bulunan ODTÜ- Deniz Bilimleri Enstitüsünde Araştırma görevlisi olarak göreve başlamış ve 1984-1991 yıllarında Deniz Jeolojisi-Jeofiziği Ana Bilim Dalında Recent in shore  sedimentation  in the Bay of Mersin, NE-Mediterranean konu başlıklı Master sonrası Sedimentology and Geochemistry of the late-Holocene sediments from the Sea of Marmara and its straits konu başlıklı Doktora çalışmalarını tamamlamıştır.
 
Türkiye Kıyı Sularında ve Uluslararası Sularda, birçok Oşinografi (özellikle Deniz Jeolojisi, Jeofiziği, Sedimentolojisi ve Jeokimyası ile Denizel ve Karasal Kirlilik ve Risk Belirleme) araştırmalarına katılmış, bilimsel ve teknik proje çalışmalarında, araştırma-inceleme faaliyetlerinde bulunmuştur.
 
Yürütücülüğünde, 2005 - 2008 yılları arası TÜBİTAK tarafından desteklenen  ve gerçekleştirilen 104Y341 nolu ve Doğu Anadolu Fayının Güney kesiminde Depremin Önceden Tahminine Yönelik Radon Gazı Ölçümleri ve Jeokimyasal Parametrelerin Değerlendirilmesi konulu proje (özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Deprem Aktivitelerinin Belirlenmesine Yönelik Çalışmaları içeren) çalışmasını tamamlamıştır. Ayrıca ulusal düzeydeki TÜBİTAK-KAMAG Programı Kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmiş olan, 2006 - 2010 yılları arası TÜBİTAK –MAM koordinatörlüğünde Afet İşleri Genel Müdürlüğü (AİGM) ve toplam 14 Üniversite İş Birliği ile yürütülmüş ve gerçekleştirilmiş olan Türkiye’nin Deprem Riski Yüksek Jeo-Stratejik – ancak tektonik rejimleri farklı -  Bölgelerinde Deprem Davranışının Çok Disiplinli Yaklaşımlarla Araştırılması, konulu TURDEP adlı proje çalışmalarında Kahramanmaraş Bölge Koordinatörü ve yürütücüsü olarak bilimsel çalışmalarını gerçekleştirmiştir. 
 
Halen, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uhdesinde ve İTÜ-PolRec koordinatörlüğünde yürütülmekte olan Antarktika'da Türk Bilim Araştırma Üssü Kurulması Projesi kapsamında; Kutup, Buzul, İklim ve Çevre araştırmalarına ilişkin olarak ; 
 
1 - Antarktik Yarımadası, South Shetland Adaları, Livingston Adası ve Çevresi Çökelme Ortamlarındaki Güncel Sediment Özelliklerinin ve Dinamiklerinin Belirlenmesiyle Çevresel ve İklimsel Etkilerin Araştırılması, ve
 
Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü BAP Koordinatörlüğünce desteklenen
 
2 - Doğu Anadolu Hakkari ili ve çevresi Jeotermal Kaynak Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Jeokimyasal Çalışmalar 
 
konulu projeleri yürütmektedir.
 
Ulusal ve uluslararası çeşitli bilimsel dergilerde makale, tebliğ ve bildirileri yayınlanmıştır. Ayrıca kamu ve özel kurum ve kuruluşları için bilimsel araştırma ve çalışma sonuçlarını teknik raporlar halinde sunmuştur. Ulusal ve uluslararası bazı bilimsel ve mesleki kuruluşlarında üyesidir.
 
1991-1992 yılları arasında Dz. K.K. Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Bşk'lığında Asteğmen olarak askerlik görevini tamamlamış ve yeniden ODTÜ-DBE'deki görevine dönmüştür. 1993 yılında; ODTÜ-DBE'deki görevinden ayrılarak kısa bir süre için İller Bankası 10. Bölge (Gaziantep) Müdürlüğünde Dr. Jeoloji Mühendisi olarak çalışmıştır.
1994 yılında; Deniz Bilimleri Dalında Doçent olmuştur.
 
1995 yılında; KSÜ’ de Ziraat Fakültesi Toprak Bölümünde Doçent Kadrosuna atanmış, Yabancı Diller, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanlığı, Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı ve daha sonra Müdürlüğü, Afşin Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı gibi çeşitli idari görevleri yürütmüştür. 2000 yılında; KSÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümüne Profesör olarak atandıktan sonra, Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ile ayrıca AÖF Kahramanmaraş Akademik ve Sınav İl Koordinatörlüğü görevlerini yürütmüştür. 2002-2009 yılları arası; KSÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı ile  kurucusu olduğu Deprem Araştırma ve Risk Yönetim Merkezi Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür.
 
2009 -2010 yıları arasında ise; İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak görev yapmıştır.
 
05 Ekim 2011 tarihinde Hakkari Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Jeoteknik Ana Bilim Dalına ve 2012 yılı başından itibaren de Mühendislik Fakültesi Dekanlığı görevine atanmış olup, kısa bir süre ise; vekaleten Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğü ve ÖYP Kurum Koordinatörlüğü görevlerini yürütmüştür.
 
2547 sayılı YÖK Kanununun 40-b maddesi gereğince; 2014-2015 eğitim öğretim yılında Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Jeoteknik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olarak çalışmalarını sürdürmüştür. 2015-2016 eğitim öğretim yılı itibariyle yeniden, Hakkari Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığında görevine başlamıştır.
 
Ayrıca; 2016-2018 döneminde Anadolu Üniversitesi-AÖF Hukuk (Adalet Programı) Önlisansını tamamlamıştır.
 
Halen, Hakkari Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik AnaBilimDalı Öğretim Üyesi Güzel Sanatlar Fakültesi Vekil Dekan olarak görevini sürdürmektedir.