Konferans & Seminer

1 - Bodur, M.N., 1995. Yerbilimlerinin Kentsel Çevre Planlamasındaki Önemi.
            TMMOB Gaziantep Birlik Dergisi, Sayı: 2, Sayfa 10-11, Gaziantep.
 
2 - Bodur, M.N.,1996. Yerbilimlerinin Kentsel Çevre Planlamasındaki Önemi.
          Teknik Eleman Dergisi, Özel Sayı: 3, Sayfa: 8-9,  Kahramanmaraş.
 
3 -Bodur, M.N.,1997. Çevre ve İnsan Sağlığı Bakımından Su Kirliliğinin Önemi.
         Teknik Eleman Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 17, Sayfa: 16-25, Kahramanmaraş.
 
4 - Bodur, M.N.,2001. Türkiye’nin Çağdaşlaşmasında Atatürk’ün Rolü,
            Jandarma Dergisi, Yıl: 77, Sayı: 93, Sayfa: 30-37, Mart 2001, Ankara.
 
5 - Bodur, M.N., 2004. Atatürkçü Düşünce Sisteminin Temelini Oluşturan İlke Ve İnkılaplar (Bölüm 1-2-3-4-5-6).
            Yeni Adana Gazetesi 12-13-14-15-17-18 Mayıs 2004, Adana.
 
6 - Bodur, M.N., 1995.  “Çevre Kirliliği’’ GRT. 16 Kasım 1995,  Gaziantep.
 
7 - Bodur, M.N., 1996. “Üniversite-Çevre İlişkileri”  KTV. 16 Nisan 1996,  Kahramanmaraş.
 
8 - Bodur, M.N., 1996.“Yerbilimlerinin Kentleşme Açısından Önemi”  ERTV, 16.10.1996, Elbistan.
 
 9 - Bodur, M.N., 1999.“Deprem ve Yapılaşmada Gaziantep’ in Durumu”Kanal 27,  20.08.1999, Gaziantep.
 
10 - Bodur, M.N.,1999.“Marmara Depremi ve Depremsellik Bakımından Gaziantep”  Kanal 27, 17.08.1999, Gaziantep.
 
11 - Bodur, M.N., 1995. Gaziantep ve Çevresinin Jeolojisine Genel Bir Bakış.
            21. Mart 1995, Tuğcan Oteli Toplantı Salonu, Gaziantep
 
12 - Bodur, M.N., 1995. Başöğretmen ATATÜRK’ ün Öğretici ve Eğitimci Kişiliği. “24 Kasım Öğretmenler Günü” 
             24.11.1995 KSÜ. Kahramanmaraş
 
13 - Bodur, M.N., 1996. Sigaranın İnsan Sağlığına Etkileri “Sigarasız Bir Dünya Günü” 31.05.1996 KSÜ. K.Maraş.
 
14 - Bodur, M.N., 1997. Su Kirliliği ve İnsan Sağlığına Etkileri “Dünya Çevre Günü”Çevre Haftası Etkinlikleri
            6.6.1997 Ticaret Odası Toplantı Salonu, Gaziantep.
 
15 - Bodur, M.N., 1997. Atatürkçü Düşünce Sisteminde Eğitim. Atatürk’ü Anma Haftası Etkinlikleri,
            13.11.1997 KSÜ, Kahramanmaraş
 
16 - Bodur, M.N., 1997. Türkiye’nin Çağdaşlaşma Sürecine Başöğretmen Atatürk’ün Katkıları.
            “24 Kasım Öğretmenler Günü”  24.11.1997 KSÜ, Kahramanmaraş
 
17 - Bodur, M.N., 1998. Atatürkçü Düşünce Sisteminde Gençlik ve Sorunları.
            Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama Haftası Etkinlikleri, 20.05.1998  KSÜ, Kahramanmaraş.
 
18 - Bodur, M.N., 1999. Trafik ve Toplumsal Önemi
            Trafik Haftası Etkinlikleri, 06.05.1999, KSÜ Konferans Salonu, Kahramanmaraş.
 
19 - Bodur, M.N., 1999. Cumhuriyet’ in 75. Yılında Çağdaş Eğitim ve Çağdaş Üniversite
            Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama Haftası Etkinlikleri, 11.05.1999,  KSÜ Konferans Salonu, Kahramanmaraş.
 
20 - Bodur, M.N., 1999. Çevre ve Eğitim
            Çevre Haftası Etkinlikleri, 08.06.1999, Sabancı Kültür Merkezi, Kahramanmaraş
 
21 - Bodur, M.N., 1999. Marmara Depreminden İzlenimler ve Depremsellik Bakımından Gaziantep
            16.09.1999, Tuğcan Oteli Toplantı Salonu, Gaziantep.
 
22 - Bodur, M.N., 1999. Marmara Depreminden İzlenimler07.10.1999, KSÜ Konferans Salonu, Kahramanmaraş.
 
23 - Bodur, M.N., 1999. Marmara Depreminden İzlenimler ve Depremsellik Bakımından Gaziantep
            09.11.1999, Ticaret Odası Toplantı Salonu, Gaziantep.
 
24 - Bodur, M.N., 1999. Marmara Depreminden İzlenimler ve Depremsellik Bakımından Kahramanmaraş
            18.11.1999, KSÜ Konferans Salonu, Kahramanmaraş.
 
25 - Bodur, M.N., 2000. Meslek Yüksekokullarının Ülke Kalkınmasındaki Önemi
            Mayıs 2000, KSÜ Afşin Meslek Yüksekokulu.
 
26 - Bodur, M.N., 2004. Depremler ve Depremsellik Açısından Düziçi.12.10.2004, KSÜ Düziçi Meslek Yüksekokulu.
 
27 - Bodur, M.N., 2006. Madde Bağımlılığı ve Zararlı Alışkanlıklardan Kurtulma Yolları.
            24.11.2005- 03.03.2006 Kahramanmaraş ili ve ilçelerinde ilköğretim ve lise düzeyindeki 25 okulda Konuşma.         
            (Atatürk Kültür Merkezi-Üniversite-Valilik işbirliği ile gerçekleştirilmiştir).
 
28 - Bodur, M.N., 2007, Doğal Afetler ve Korunma Yolları.
            12.04.2007, KSÜAvşar Yerleşkesi, Müh. ve Mim.. Fak. Seminer Salonu,  Kahramanmaraş.
 
29 - Bodur, M.N., 2007, Yetkin Mühendislik Konusunda Kavramlar ve Yaklaşımlar.
            24.05.2007, KSÜAvşar Yerleşkesi, Fen-Edeb. Fak. Konferans Salonu,  Mavi Anfi, Kahramanmaraş.
 
30 - Bodur, M.N., ve Kop, A., 2007, Doğu Anadolu Fay Zonunda Depremselliğe İlişkin Proje Çalışmalarındaki
            Gelişmeler I.28.06.2007, KSÜ Avşar Yerleşkesi, Prof. Dr. Osman Tekinel Konferans Salonu,  Kahramanmaraş.
 
31 - Bodur, M.N.,ve Kop, A.,2007, Doğu Anadolu Fay Zonunda Depremselliğe İlişkin Proje Çalışmalarındaki
            Gelişmeler II.05.03.2008, Kahramanmaraş Valilik Toplantı Salonu,  Kahramanmaraş.
 
32 - Bodur. M.N., 2007. Yetkin Mühendislik Konusunda Kavramlar ve Yaklaşımlar. 14. Mühendislik dekanları Konseyi
            Toplantısı, 4-5 Mayıs 2007 Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon.
 
33 - Bodur, M.N., 2009,  Afet Yönetimi ve Uygulanan Politikalar
            21 Mayıs 2009, KSÜ Avşar Yerleşkesi, Prof. Dr. Osman Tekinel Konferans Salonu,  Kahramanmaraş.
 
34 - Bodur, M.N., 2015,  Afet Yönetimi ve Uygulanan Politikalar
            21 Mayıs 2009, KSÜ Avşar Yerleşkesi, Prof. Dr. Osman Tekinel Konferans Salonu,  Kahramanmaraş.
 
35 - Bodur, M.N., 2016. Hakkari ve Depremselliği. Fatma Aliye YBO Merzan, Hakkari.
 
36 - Bodur, M.N., 2018. Beyaz Çöl Antarktika Kıtasındaki İzlenim ve Çalışmalarım 19 Aralık 2018,
           Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü Konferans Salonu, Hakkari.