Ulusal Makaleler

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 
1 -Temiz, H., Kara, O., Binici, H., Bodur, M.N. 2006. Kahramanmaraş Doğal Agregalarının Mühendislik Özellikleri.
                KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 9 (2) sf. 61-65,  Kahramanmaraş.
 
2 - Cırık, S., Özbek, A., Kop, A., ve Bodur, M.N. 2008.Kahramanmaraş Kavlaklı Organize Sanayi Bölgesinin Jeoteknik
                Özellikleri ve Yerleşime Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi. Yerbilimleri (GEOSOUND) Dergisi, Aralık 2008
                sayı: 53, sayfa:
  
3 - Bodur, M.N.,  Gök, M.G.,  Gündoğmuş, H., 2016. Teknolojik Gelişmeler Işığında Dünya Ülkeleri ve Türkiye’deki
              Mühendislik Eğitiminin Karşılaştırmalı Durumu. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress
               (IMSEC 2016), October 26-28, 2016, Adana/Turkey