Araştırma Sahaları

TÜRKİYE   

(Denizel, Kıyısal, Karasal, Göl, Akarsu ve Buzul Çökelleri ile Fay Zonları ve Doğal Mineralli Sıcak Sular ve Jeotermal Alanları)

 

 ARKTİKA  &  ANTARKTİKA   

(Okyanusal, Denizel, Kıyısal, Karasal ve Buzul Gölleri Çökel Ortamları)