Eğitim Durumu

Doktora  (Ph.D.)                                                                                          1991
     Tez konusu : Sedimentology and Geochemistry of the late-Holocene sediments from the Sea of Marmara and 
                           its straits
      Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Ana Bilim Dalı, Erdemli-İÇEL
 
Yüksek Lisans  (M.Sc.)                                                                               1987
     Tez konusu : Recent inshore sedimentation in the Bay of Mersin, NE-Mediterranean
      Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü, Deniz Jeolojisi ve jeofiziği Ana Bilim Dalı, Erdemli-İÇEL
 
Lisans (B.Sc.)                                                                                              1983
     Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, ANKARA
 
Önlisans                                                                                                                                             2018
     Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, Hukuk (Adalet Programı)