Tez Danışmanlıkları

Lisans Bitirme Tezi Danışmanlıkları:

1 - Deniz Mutlu ALA, 2003.Jeotekstiller ve Kullanım Alanları (Geotextiles and Industrail usage)
2 - Alperen AKSOY, 2004.İnşaat Sektöründe Kullanılan Jeotekstiller (Geotextiles for Civil Engineering Purposes)
3 - Banu YILMAZ, 2007. Jeotekstil Teknolojileri (Geotextile Technologies)
4 - Oğuzhan KARABULUT, 2008. Tekstil Sektöründe Kullanılan Kayaç ve Mineraller
     (İndustrial Rock and Minerals for Textile usage)

Yüksek Lisans Tezi Danışmanlıkları:

 
1 - Osman KARA, (2000).  Kahramanmaraş Kum Ocaklarındaki Agregaların Beton Özelliklerine Etkisi.
             Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş,  M.Sc. Thesis
 
2 - Levent YELESER, (2006). Kahramanmaraş ve Yakın Kuzeyinin Mühendislik Jeolojisi Özellikleri. 
             Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş,  M.Sc. Thesis
 
3 - Ceyda ERENOĞLU, (2006). Kahramanmaraş Doğu ve Kuzeydoğu Kesimlerinin Mühendislik Jeolojisi
            Özellikleri Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş, 
            M.Sc. Thesis
 
4 - Sedat CIRIK, (2007). Kahramanmaraş Kavlaklı Organize Sanayi Bölgesinin Zemin Parametrelerinin
            Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
            Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş,  M.Sc. Thesis
 
5 - Manolya SİLAHLI, (2007). KSÜ Avşar Yerleşkesi’nin Zemin Parametrelerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi. 
            Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş,  M.Sc. Thesis
 
 

Doktora Tezi Danışmanlıkları: