Araştırma Projeleri

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uhdesinde ve İTÜ-PolRec koordinatörlüğünde yürütülmekte olan Antarktika'da Türk Bilim Araştırma Üssü Kurulması Projesi kapsamında; Kutup, Buzul, İklim ve Çevre araştırmalarına ilişkin olarak ; 
 
1 - Antarktik Yarımadası, South Shetland Adaları, Livingston Adası ve Çevresi Çökelme Ortamlarındaki Güncel Sediment Özelliklerinin ve Dinamiklerinin Belirlenmesiyle Çevresel ve 
     İklimsel Etkilerin Araştırılması, 
 
Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü BAP Koordinatörlüğünce desteklenen
 
2 - Doğu Anadolu Hakkari ili ve çevresi Jeotermal Kaynak Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Jeokimyasal Çalışmaları
 
 
konulu projeler yürütülmektedir.