Tez Jüri Üyelikleri

Bitirme Tezi Jüri Üyelikleri:

 

Yüksek Lisans Tezi Savunma Jüri Üyelikleri:

Hakan ALKIŞLAR, 2018. “Erçek Gölü’nün Paleolimnolojisi”, T.C. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
       Yüksek Lisans Tezi, 25 Aralık 2018, 48 sayfa (in Turkish).  
 
Renas Ali ROSTM, 2018. “Quantitative Analysis of   Paleoclimate, Paleoenvironment And Paleovegetation of
       Lake Erçek Bottom Sediments”. T.C. Van Yüzüncü Yıl University, Institute of Sciences, Geological Engineering
       Department, December 2018, 68 pages (in English).
 
Sinem BİNGÖL, (2009).  Kahramanmaraş Çevresinin Depremsellik açısından Jeokimyasal
        Parametrelerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi.
        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş,  M.Sc. Thesis
 
Tacettin BABAOĞLU, (2008).  Kahramanmaraş ve yakındoğusunun Jeolojisi.
        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş,  M.Sc. Thesis
 
Muhterem KÜÇÜKÖNDER, (2007).  Kahramanmaraş Çöp Deponi Alanlarının uzaktan algılama yöntemiyle
       belirlenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş,  M.Sc. Thesis
 
Sinan ÇOLAK, (2001).  Malatya’da Yetiştirilen Hacıhaliloğlu Kayısı Çeşidinin Beslenme Durumunun Belirlenmesi.
        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş,  M.Sc. Thesis
 
Esin GÜVERCİN, (2001).  Kahramanmaraş’ta Buğday Plantasyonlarında Çinko ve Demir Durumunun
       Belirlenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş,  M.Sc. Thesis 
 
Pınar Kılıç ÇOŞKAN, (2000).  Kahramanmaraş Narlı Ovası Topraklarının Fiziksel, Kimyasal, Mineralojik
        Özelliklerinin Belirlenmesi ve Olası Tarımsal Uygulama Etkilerinin Araştırılması.
        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş,  M.Sc. Thesis
 
Gufran GEYİK, (1999).  Kahramanmaraş Ovasında Farklı Toprakların Potasyum Durumu.
        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,  Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş,  M.Sc. Thesis
 
Hakkı ŞERBETÇİ, (1996).  Aksu Çayı Havzasının (Yukarı Çığır) Jeomorfolojisi.
         Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş,   M.Sc. Thesis.
 

Doktora Tezi  Savunma Jüri Üyelikleri:

Hasan LAĞAP, (2003).  Adana Baseni Kuzeydoğu Kesiminin Stratigrafisi: Hovdu – Feke, ADANA.
         Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, Adana. Doktora Tezi.
 
Ayşegül Feray MEYDAN (2013). Van Gölü'ne Güncel Flüviyal Çökel Girdisi ve Gölsel Çökel İlişkisi,  VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, Van. Doktora Tezi.