Poster

1 - Bodur, M.N., Önal, B., ve Aydoğan, O., 1999. Eğitim Kurumlarında Yerel Alan Ağları Üzerinden İnternet
               Erişimine Ekonomik Çözüm Uygulamalarında Afşin Meslek Yüksek Okulu Örneği.
               1.Uluslararası Katılımlı Eğitimde Bilgi Teknolojileri Sempozyumu, 14-16 Ekim 1999, Bursa.
 
2 - Yeleser, L., Kop, A., Özbek, A. ve Bodur, M.N., 2007. Kahramanmaraş ve Yakın Kuzeyindeki Kuvaterner Çökellerin
             Jeolojik ve Jeoteknik Özellikleri.Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 30.Yıl Jeoloji Sempozyumu
             25-27 Ekim 2007, Adana. (Editör: Candan Yaygın). s. 233-234
 
3 - Özsoy-Çiçek, B., Kern, S., Bodur, M.N., ve Oktar, Ö., 2016. Uzaktan algılama yöntemiyle Türkiye Kıyı Sularında
             Süspanse Partikül Maddelerin (SPM) (Deniz Suyunda Askı Sedimentler) İzlenmesi. Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı
             31 Mayıs - 3 Haziran 2016 ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara, (Editör: Yeşim Ak Örek ve Devrim Tezcan)
             Bildiri Özetleri Kitabı s.376.