Araştırma Konuları

Deniz & Okyanus Bilimi (Oşinografi) Çalışmaları,

            Deniz Jeolojisi, Jeofiziği ve jeokimyası, sedimentoloji, Deniz Jeoteknolojisi, Kıyı, Liman ve Deniz Mühendislik Jeolojisi
 

Kutup & İklim ile Glasiyel (Buzul) Jeolojisi & Permafrost Çalışmaları,

             Uzaktan Algılama Yöntemleriyle Bölgesel ve Küresel ölçekte Deniz ve Buzul (Arktik/Antarktik ve Bölgesel) seviyesi değişimleri ve
             Çevre jeolojisi bakımından İklimsel etkilerinin tespiti,
 

Kayaç ve Liken Etkileşimlerini Belirleme Çalışmaları,

            Kayaç bileşenleri ile kayaç yüzeylerinde oluşan ve gelişen Liken türleri arasındaki ilişkileri belirlenme ve mikro iklim çalışmaları

Sediment (Çökel-Tortul) Dinamikleri & Çevresel Etkilerini Belirleme Çalışmaları,

             Denizel, Kıyısal, Karasal, Göl, Akarsu ve Buzul Çökelleri ile Fay Zonları ve Doğal Mineralli Sıcak Su Kaynaklarının Sedimentolojik ve Jeokimyasal
             Özelliklerinin Belirlenmesi ile Ortam Analizi ve Paleoiklim Çalışmaları

Deprem Tahmini & Risk Belirleme Çalışmaları,

              Fay Zonlarında Doğal Mineralli Sıcak Sular ile Radyojenik Gaz Tespit Çalışmaları

Yer & Çevre bilimleri Mühendisliği Alanlarında Bazı Çalışmalar,

              Jeoloji, Jeofizik, Sedimentoloji, Jeokimya, Jeotermal Enerji, Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Uygulamaları,
              Çevre ve Kent Jeolojisi, Jeofiziği ve Jeotekniği  ile Jeosistem Mühendisliği Çalışmaları.