Teknik Raporlar

1 - Bodur, M.N., and Alavi, S.N., 1987. Nearshore sedimentation in the Bay of Mersin.
                Middle East Technical University,  Institute of  Marine Sciences, Erdemli-İÇEL, 51p.
 
 2 - Ergin, M., Alavi, S.N., Bodur, M.N., Ediger, V. ve Okyar, M., 1987. Kuzeydoğu Akdeniz'in Jeofiziği, Stratigrafisi
                ve  Jeokimyası. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü, 110s.
 
 3 - Ergin, M., Alavi, S.N., Bodur, M.N., Ediger, V. and Okyar, M., 1988. A review of the geology and geochemistry of
                the NE - Mediterranean Basins, Middle East Technical Univ., Inst. of Marine Sciences, December 1988, 159p.
 
 4 - Ergin, M., Timur, K., Okyar, M., Bodur, M.N. and Ediger, V., 1989. Marine geological and geophysical
                investigations related to the construction of a landing place off Mersin facilities of the Akdeniz Fertilizer
                Industry Co., Institute of Marine  Sciences, METU, Erdemli-İÇEL, 43p.
 
 5 - Görür, N., Oktay, F.Y., Eryılmaz, M., Bodur, M.N. ve Gökaşan, E., 1992.  Ege Doğal  Uzantısı
                (İTÜ ve SHOD Başkanlığı işbirliği ile hazırlanmıştır)  İSTANBUL, 128s.
 
 6 - Bodur, M.N. ve Kocalar, A., 1993. Sincik (Adıyaman) Belediyesi İmar Planına Esas Olacak Jeolojik Etüt Raporu,
                9s. İLLER BANKASI, 10.Bölge Müdürlüğü, Gaziantep.
 
 7 - Bodur, M.N., Güney, M. ve Kocalar, A., 1993. Arıtaş (K.Maraş) Belediyesi İçme suyu Hidrolojik ve  Hidrojeolojik
                Etüt Raporu, 7s.  İLLER BANKASI, 10.Bölge Müdürlüğü, Gaziantep.
 
 8 - Bodur, M.N. ve Kocalar, A., 1993 Büyükşahinbey (Gaziantep) Belediyesi İçme suyu Hidrolojik ve Hidrojeolojik
                Etüt Raporu, 8s. İLLER BANKASI, 10.Bölge Müdürlüğü, Gaziantep.
 
 9 - Lağap, H. ve Bodur, M.N., 1993. Şatırhüyük (Gaziantep) Belediyesi İmar Planına Esas Olacak Jeolojik Etüt
                Raporu, 3s. İLLER BANKASI, 10.Bölge Müdürlüğü, Gaziantep.
 
10 - Bodur, M.N., 1993. Kale (K.Maraş) Belediyesi İmar Planına Esas Olacak Jeolojik Etüt  Raporu, 9s.
                İLLER BANKASI, 10.Bölge Müdürlüğü, Gaziantep.
 
11- Bodur, M.N. ve Kocalar, A., 1994. İğde (K.Maraş) Belediyesi İmar Planına Esas Olacak  Jeolojik Etüt  Raporu,
               6s.  İLLER BANKASI, 10.Bölge Müdürlüğü, Gaziantep.
 
12 - Bodur, M.N., Kocalar, A. ve Güney, M., 1994. Şambayat (Adıyaman) Belediyesi İçme suyu Hidrolojik ve
                Hidrojeolojik Etüt Raporu, 7s. İLLER BANKASI, 10.Bölge Müdürlüğü, Gaziantep.
 
13 - Bodur, M.N. ve Ünlügedik, S., 1994. Kılılı (K.Maraş) Belediyesi  İçme suyu Hidrolojik ve  Hidrojeolojik  Etüt
                Raporu, 7s. İLLER BANKASI, 10.Bölge Müdürlüğü, Gaziantep.
 
14 - Bodur, M.N., Serindağ, A. ve Ünlügedik, S., 1994. Kullartatlar (K.Maraş) Belediyesi İçme suyu Hidrolojik ve
                Hidrojeolojik Etüt  Raporu, 8s.  İLLER BANKASI, 10.Bölge Müdürlüğü, Gaziantep.
 
15 - Serindağ, A. ve Bodur, M.N., 1994. Tut (Adıyaman) Belediyesi İmar Planına Esas Olacak Jeolojik Etüt  Raporu,
                5s. İLLER BANKASI, 10.Bölge Müdürlüğü, Gaziantep.
 
16 - Bodur, M.N. ve Güney, M., 1994. Karadere (K.Maraş) Belediyesi İçme suyu Hidrolojik ve Hidrojeolojik Etüt
                Raporu, 11s. İLLER BANKASI, 10.Bölge Müdürlüğü, Gaziantep.
 
17 - Güney, M., Bodur, M.N. ve Kocalar, A., 1995. Nizip (Gaziantep) Belediyesi İçme suyu Hidrolojik ve  Hidrojeolojik
                Etüt Raporu, 8s.  İLLER BANKASI, 10.Bölge Müdürlüğü, Gaziantep.
 
18- Bodur, M.N., Kop, A., ve Ezer, M., 2006. Türkiye’nin Deprem Riski Yüksek Jeo-Stratejik – ancak tektonik rejimleri
                farklı -  Bölgelerinde Deprem Davranışının Çok Disiplinli Yaklaşımlarla Araştırılması,
                TÜBİTAK-MAM Hizmet Sözleşmesi Projesi, 1.Dönem, 1.Ara Raporu Mayıs, 2006.
 
19 - Bodur, M.N., Kop, A., Darbaş, G., Ezer, M. Ve Doğru, M., 2006. Doğu Anadolu Fayının Güney Kesiminde Depremin
                Önceden Tahminine Yönelik Radon Gazı Ölçümleri ve Jeokimyasal Parametrelerin Değerlendirilmesi Çalışmaları,
                TÜBİTAK 104Y341 nolu araştırma projesi, 1.Gelişme Ara Raporu, 14.06.2006, 28 s.
 
20- Bodur, M.N., Kop, A., ve Ezer, M., 2006. Türkiye’nin Deprem Riski Yüksek Jeo-Stratejik – ancak tektonik rejimleri
                farklı -  Bölgelerinde Deprem Davranışının Çok Disiplinli Yaklaşımlarla Araştırılması,
                TÜBİTAK-MAM Hizmet Sözleşmesi Projesi,  1.Dönem Sonuç Raporu Kasım, 2006.
 
21 - Bodur, M.N., Kop, A., ve Özbek, A., 2007. KSÜ Avşar Yerleşke Alanının Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu,
                KSÜ, Müh. ve Mim. Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Kahramanmaraş,  Ocak, 2007, 41 s. Ekler: 16 s.
 
22 - Bodur, M.N., Kop, A., Darbaş, G., Ezer, M. Ve Doğru, M., 2007. Doğu Anadolu Fayının Güney Kesiminde Depremin
                Önceden Tahminine Yönelik Radon Gazı Ölçümleri ve Jeokimyasal Parametrelerin Değerlendirilmesi Çalışmaları,
                TÜBİTAK 104Y341 nolu araştırma projesi, 2.Gelişme Ara Raporu, 15.03.2007, 60 s.
 
23- Bodur, M.N., Kop, A., ve Ezer, M., 2007. Türkiye’nin Deprem Riski Yüksek Jeo-Stratejik – ancak tektonik rejimleri
                farklı -  Bölgelerinde Deprem Davranışının Çok Disiplinli Yaklaşımlarla Araştırılması,
                TÜBİTAK-MAM Hizmet Sözleşmesi Projesi,  2.Dönem 1.Ara Raporu, Haziran, 2007, 37 s.
 
24- Bodur, M.N., Kop, A., ve Ezer, M., 2007. Türkiye’nin Deprem Riski Yüksek Jeo-Stratejik – ancak tektonik rejimleri
                farklı -  Bölgelerinde Deprem Davranışının Çok Disiplinli Yaklaşımlarla Araştırılması,
                TÜBİTAK-MAM Hizmet Sözleşmesi Projesi,  2.Dönem Sonuç Raporu, Kasım, 2007, 42 s.
 
25 - Bodur, M.N., Kop, A., Darbaş, G., Ezer, M. Ve Doğru, M., 2007. Doğu Anadolu Fayının Güney Kesiminde Depremin
                Önceden Tahminine Yönelik Radon Gazı Ölçümleri ve Jeokimyasal Parametrelerin Değerlendirilmesi Çalışmaları,
                TÜBİTAK 104Y341 nolu araştırma projesi, 3.Gelişme Ara Raporu, 14.12.2007, 96 s.
 
26 - Bodur, M.N., Kop, A., Darbaş, G., Ezer, M. Ve Doğru, M., 2008. Doğu Anadolu Fayının Güney Kesiminde Depremin
                Önceden Tahminine Yönelik Radon Gazı Ölçümleri ve Jeokimyasal Parametrelerin Değerlendirilmesi Çalışmaları,
                TÜBİTAK 104Y341 nolu araştırma projesi, 4.Gelişme Ara Raporu, 29.02.2008, 45 s.
 
27 - Bodur, M.N., Kop, A., Darbaş, G., Ezer, M. Ve Doğru, M., 2008. Doğu Anadolu Fayının Güney Kesiminde Depremin
                Önceden Tahminine Yönelik Radon Gazı Ölçümleri ve Jeokimyasal Parametrelerin Değerlendirilmesi Çalışmaları,
                TÜBİTAK 104Y341 nolu araştırma projesi, 5.Gelişme Ara Raporu, 28.04.2008, 54 s.
 
28- Bodur, M.N., ve Kop, A.,  2008. Türkiye’nin Deprem Riski Yüksek Jeo-Stratejik – ancak tektonik rejimleri
                farklı -  Bölgelerinde Deprem Davranışının Çok Disiplinli Yaklaşımlarla Araştırılması,
                TÜBİTAK-MAM Hizmet Sözleşmesi Projesi,  3.Dönem 1.Ara Raporu, Haziran, 2008, 47 s.
 
29 - Bodur, M.N., Kop, A., Darbaş, G., Ezer, M. Ve Doğru, M., 2008. Doğu Anadolu Fayının Güney Kesiminde Depremin
                Önceden Tahminine Yönelik Radon Gazı Ölçümleri ve Jeokimyasal Parametrelerin Değerlendirilmesi
                Çalışmaları,
                TÜBİTAK 104Y341 nolu araştırma projesi, Gelişme Sonuç Raporu, Kasım 2008, 172 s.
 
30- Bodur, M.N., ve Kop, A.,  2008. Türkiye’nin Deprem Riski Yüksek Jeo-Stratejik – ancak tektonik rejimleri
                farklı -  Bölgelerinde Deprem Davranışının Çok Disiplinli Yaklaşımlarla Araştırılması,
                TÜBİTAK-MAM Hizmet Sözleşmesi Projesi, 3.Dönem Sonuç Raporu, Kasım, 2008, 59 s.
 
31 - Bodur, M.N., Özbek, A. ve Kop, A., 2009. Kılavuzlu, Kahramanmaraş II, Fevzipaşa, Kılılı ve Narlı Trafo Merkezlerinin
                Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu, (GAZİANTEP-TEAİŞ, 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü için
                hazırlanmıştır), KSÜ, Müh. ve Mim. Fak., Jeoloji  Mühendisliği Böl., Kahramanmaraş  Ocak, 2009, 69 s. Ekler: 243 s.
 
32 - Bodur, M.N., Kop, A., ve Özbek, A., 2012. Hakkari Üniversitesi Zeynel Bey Yerleşke Alanının Jeolojik ve Jeoteknik
                Açıdan Değerlendirilmesi, Hakkari, Haziran 2012, 18 s. Ekler: 9 s.
 
33 - Günay Anlaş, Ülkü Yetiş, Albert Levi, Osman Nuri Uçan, Yaşar Totik, İbrahim Kocabaş, Mehmet Nuri Bodur, 2017.
              Mühendislik Bölüm ve Programlarının Açılmasında Asgari koşulların, Değerlendirme ve İzleme Ölçütlerinin
              Belirlenmesi ÇALIŞMA GRUBU RAPORU, 33. MDK Toplantısı 28 Mart 2017, YÖK Ankara.
 
34 - Bodur, M.N., ve Gündoğmuş, H., 2019. Doğu Anadolu - Hakkari Bölgesi, Jeotermal Kaynak Potansiyelinin
                Belirlenmesine Yönelik Jeokimya Çalışmaları. Hakkari Üniversitesi, FM18BAP2 nolu BAP Projesi.