Projeler & Çalışmalar

Doğu Anadolu - Hakkari Bölgesi Cilo Dağları, Sat Gölleri ve Reşko Buzul ve Çökellerinin İklimsel Değişim ve Etkilerinin Araştırılması

Doğu Anadolu - Hakkari Bölgesi Cilo Dağları, Sat Gölleri ve Reşko Buzul ve Çökellerinin İklimsel Değişim ve Etkilerinin Araştırılması

Doğu Anadolu - Hakkari Bölgesi Cilo Dağları, Sat Gölleri ve Reşko Buzul ve Çökellerinin İklimsel Değişim ve Etkilerinin Araştırılması

Detay
Antarktik Yarımadası Güney Shetland Adaları Livingston Adası ve Çevresi Sediment-Permafrost-Kayaç Özellik ve Dinamikleri ile Çevre ve İklim Etkilerinin Araştırılması

Antarktik Yarımadası Güney Shetland Adaları Livingston Adası ve Çevresi Sediment-Permafrost-Kayaç Özellik ve Dinamikleri ile Çevre ve İklim Etkilerinin Araştırılması

Bu projenin ilk etabında; öncelikle saha çalışması koşullarına bağlı olarak, Bulgar Antarktik Enstitüsünün Zodyak Botu ve Ski-Doo desteği ile Antarktika, Antarktik Yarımadası, Güney Shetland Adaları, Livingston Adasının, özellikle Hesperides Point, Perunika Buzulu, Ereby ve Hannah Pointl´er arasındaki Güney Körfezinde; GPS, Echosounder, Secchi Disk ve Deniz suyu yüzey sıcaklık ölçüm ile gözlemleri yapılmıştır. Grab Sampler ile dip yüzey sedimanı alınmaya çalışılmıştır. Ayrıca; Bulgar Üssü sahili boyunca kıyı ve kumul morfolojisi belirlenmeye çalışılmış, kayaç ve permafrost örnekleri alınmıştır

Detay
Doğu Anadolu - Hakkari Bölgesi, Jeotermal Kaynak Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Jeokimya Çalışmaları

Doğu Anadolu - Hakkari Bölgesi, Jeotermal Kaynak Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Jeokimya Çalışmaları

Bu projede; Doğu Anadolu’nun Hakkari bölgesinde bulunan bazı kırık zonlarında açığa çıkan sıcak ve soğuk mineralli kaynakları sularında fiziko-kimyasal ve çevresel alanlarında ise gaz jeokimyası çalışmalarının yürütülmesi planlanmaktadır. Öncelikle saha çalışması koşullarına bağlı olarak taşınabilir cihazların kullanımı ile periyodik su-toprak ve havada gaz (Rn, He, Th, CO2, H2S, SO2, CH4, N2, H2 ve O2) ölçümleriyle zamansal değişimler tespit edilmeye çalışılacaktır.

Detay
Türkiye’nin Deprem Riski Yüksek Jeo-Stratejik -ancak tektonik rejimleri farklı– Bölgelerinde Deprem Davranışının Çok Disiplinli Yaklaşımlarla Araştırılması

Türkiye’nin Deprem Riski Yüksek Jeo-Stratejik -ancak tektonik rejimleri farklı– Bölgelerinde Deprem Davranışının Çok Disiplinli Yaklaşımlarla Araştırılması

Doğu Anadolu Fayının Güney kesiminde Depremin Önceden Tahminine Yönelik Radon Gazı Ölçümleri ve Jeokimyasal Parametrelerin Değerlendirilmesi konulu proje ile ulusal bazdaki TÜBİTAK-KAMAG Programı Kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmiş ve TÜBİTAK –MAM koordinatörlüğünde Afet İşleri Genel Müdürlüğü (AİGM) ve toplam 14 Üniversite İş Birliği ile yürütülerek gerçekleştirilmiş olan "Türkiye’ nin Deprem Riski Yüksek Jeo-Stratejik – ancak tektonik rejimleri farklı - Bölgelerinde Deprem Davranışının Çok Disiplinli Yaklaşımlarla Araştırılması Projesi- TURDEP" 2010 yılında tamamlanmıştır.

Detay