II. Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu

II. Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu

II. Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri İşletmeciliği Enstitüsü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM), Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Türkiye Petrolleri (TP),  Doğu Akdeniz Oşinografi ve Limnoloji Araştırmaları Merkezi (EMCOL) tarafından ortaklaşa düzenlenen ve IODP-ECORD`un da katılımıyla uluslararası boyut kazanan ‘`II. Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu IODP-ECORD Toplantısı`` İTÜ Maden Fakültesi İhsan Ketin Konferans Salonunda, 15-16 Ekim 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Sonraki Etkinlik