Antarktik Yarımadası Güney Shetland Adaları Livingston Adası ve Çevresi Sediment-Permafrost-Kayaç Özellik ve Dinamikleri ile Çevre ve İklim Etkilerinin Araştırılması

Antarktik Yarımadası Güney Shetland Adaları Livingston Adası ve Çevresi Sediment-Permafrost-Kayaç Özellik ve Dinamikleri ile Çevre ve İklim Etkilerinin Araştırılması

Antarktik Yarımadası Güney Shetland Adaları Livingston Adası ve Çevresi Sediment-Permafrost-Kayaç Özellik ve Dinamikleri ile Çevre ve İklim Etkilerinin Araştırılması

The Antarctic Treaty was signed in Washington on 1 December 1959 by the twelve countries whose scientists had been active in and around Antarctica during the International Geophysical Year (IGY) of 1957-58. It entered into force in 1961 and has since been acceded to by many other nations. The total number of Parties to the Treaty is now 53.
 
Among the signatories of the Treaty were seven countries - Argentina, Australia, Chile, France, New Zealand, Norway and the United Kingdom - with territorial claims , sometimes overlapping. Other countries do not recognize any claims. The US and Russia maintain a “basis of claim”. 
 
 
Bu proje, halen, TC. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uhdesinde ve İTÜ-PolRec koordinatörlüğünde yürütülmekte olan Antarktika'da Türk Bilim Araştırma Üssü Kurulması Projesi kapsamında; Kutup, Buzul, İklim ve Çevre araştırmalarına ilişkin olarak ; 
Antarktik Yarımadası, South Shetland Adaları, Livingston Adası ve Çevresi Çökelme Ortamlarındaki Güncel Sediment Özelliklerinin ve Dinamiklerinin Belirlenmesiyle Çevresel ve İklimsel Etkilerin Araştırılması, çalışmalarını kapsamaktadır.
 
Bu araştırma, Antarktik Kutup Bölgesi, Antarktik Yarımadası, Güney Shetland Adaları, Livingston Adası Kıta sahanlıkları, yakın kıyı sığ deniz, kıyı ve kıyı ardı alanları ile Livingston adası kara ve buzul alanlarında, deniz-kara-atmosfer etkileşimleriyle deniz seviyesi ve jeomorfolojik değişimlere bağlı olarak denizel ve karasal çökellerin aşınma, taşınma ve depolanmasına ilişkin; güncel sediment dinamiklerinin araştırılmasını, iklim ve ortam etkileşimi ile değişimlerini belirlemek amacıyla sedimentolojik, mineralojik-petrografik ve jeokimyasal çalışmaları kapsamaktadır.
 
Dolayısıyla, çalışılması planlanan Antarktik Kutup Bölgesi, Antarktik Yarımadası, Güney Shetland Adaları, Livingston Adası Kıta sahanlıkları, yakın kıyı bölgelerinin mevcut deniz seviyesine ait kıyı şeridinden açığa doğru takriben en fazla 200m su derinliğine kadar varan alanlarında hava ve deniz koşulları ile teknik İmkanlar elverdiği ölçüde karot ve kepçe kullanılarak mümkün olabilecek sayıda dip ve yüzey sediment örnekleri alınmaya çalışılmıştır.
 
Her ne kadar sediment ve kayaç örneklemeleri yapılacak noktalar belirlenmiş olsa da deniz-hava-kara meterolojik koşulları ile gemi-tekne-bot gibi ulaşım araçlarındaki kısıtlı zaman ve teknik donanım imkanlarıyla çalışma koşullarına bağlı olarak mümkün olduğu ölçüde örneklemeler yapılmaya çalışılmıştır.
 
Araştırma alanında elde edilen çökellerde olası organik madde, organik karbon, kalsiyum karbonat, kil mineralleri, ağır mineral birikimleri, ağır-hafif metaller ile çevresel (antropojenik) girdiler araştırılacaktır. Bu kapsamda, çökeller içerisinde olabilecek bentik organizmaların tür ve dağılımları tespit edilmeye, çökellerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini etkileyen bentik ekosistem hakkında da olası biyojeokimyasal bulgular ortaya çıkartılmaya çalışılacaktır.
 
Dip ve yüzey sediment (Karot-Kepçe) örneklerinde; tane boyu, karbonat, organik madde ve organik karbon, mineralojik-petrografik özelliklerin belirlenmesi ve kil mineral dağılımları da saptanarak çökelme ortamlarındaki kaynak-taşınma-çökelme-hidrodinamik koşullar arasındaki etkileşimler belirlenmeye çalışılacaktır. Bunun yanı sıra kıyı sedimentleri ve kısmen karasal alanlardan toplanan kayaç örneklerinde mineralojik-petrografik analizler yapılacak, jeokimyasal özellikler belirlenecektir. Tüm bu elde edilecek bulgular çerçevesinde çökel-ortam ilişkileriyle bölgesel ve küresel olarak iklimsel etkileşim mekanizmaları araştırılmaya çalışılacaktır.
 
İTÜ Koordinatörlüğündeki Türkiye Antarktik Seferinden İlk Görüntüler?  https://www.youtube.com/watch?v=xJDaFlHrqBY
Turkey's Antarctic Mission: Polar expedition studies climate change effects  https://www.youtube.com/watch?v=X9xgY6jBIwA
Focal Point: Frozen Frontier - Expedition to Antarctica  https://www.youtube.com/watch?v=GxKjhVtBWME
Turkey's Antarctic Mission: Scientists witness effects of climate change  https://www.youtube.com/watch?v=WLDcPnhSyhw
Turkey's Antarctic Mission: Expedition is set to depart from southern Chile  https://www.youtube.com/watch?v=fAGr6ilawPA
Turkey's Antarctic Mission: Pollution changing Antarctica's ecosystem  https://www.youtube.com/watch?v=Gs6nX8O3MSA
Protected Marine Reserve in Antarctica  https://www.youtube.com/watch?v=2d0QbyOPisQ
TRT World - World in Focus: Hot Debate in Arctic Waters  https://www.youtube.com/watch?v=vxu9C81ceVw
See rare footage of colourful marine life under Antarctica's ice sheet  https://www.youtube.com/watch?v=mGYEEBU1SjU
The antarctic glaciers are melting  https://www.youtube.com/watch?v=NujZArqlP4k
The Newsmakers: Antarctic Rescue Mission  https://www.youtube.com/watch?v=DvQvWoD55QA
 
 
 
 
 

Önceki Proje
Sonraki Proje